بایگانی برچسب پرداخت زکات

پرداخت زکات

پرداخت زکات,مقدار زکات,جدول نصاب زکات,فلسفه پرداخت زکات,زکات یعنی چه,چه مقدار باید زکات گندم و جو پرداخت شود,احکام زکات رهبری,مقدار زکات در قرآن,زکات برنج

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال شش

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال شش پرسش : از گذشته قبرى به عنوان امامزاده شهرت یافته، اما شجره نامه آن دقیقاً معلوم نیست، آیا تعمیر آن از زکات جایز است؟ پاسخ : اگر مقبره مزبوره در میان عامّه مردم محلّ،…

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال نه

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال نه پرسش : شخصى که زکات باید بپردازد، اگر فرزند یا دامادش و یا یکى از بستگانش طلبه باشد، آیا مى تواند به صورت هدیه، لوازم خانه و یا کتاب مورد نیاز او را خریده و از زکات خود محاسبه کند یا…

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال هفت

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال هفت پرسش : مصرف زکات اهالى روستا جهت ساختن انبار براى نگه دارى کالاهاى سهمیه متعلّق به عموم روستا ـ با توجّه به نیاز مبرم مردم براى آن و نبودن بودجه غیر از وجوهات ـ جایز است یا خیر؟…

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال یک

احکام زکات | پرداخت و مصرف زکات: سوال یک پرسش : آیا مصرف زکات در خرید ظرف براى مسجد به این صورت که وقف مسجد باشد و کرایه دادن آن براى کارهاى خصوصى هم جایز باشد، جایز است؟ پاسخ : چنانچه مال الاجاره آن نیز صرف…