بایگانی برچسب وقف

وقف

وقف,وقف در حقوق,ارکان وقف,تحقیق در مورد وقف,وقف اولاد چیست,وقف چیست به زبان ساده,ثواب وقف,وقف در اسلام,وقف چیست و چه اثراتی در جامعه دارد

احکام وقف | تغییر وقف: سوال دو

احکام وقف | تغییر وقف: سوال دو پرسش : زمینى را براى مسجد درنظر گرفته بودم و ساختن آن را به اهالى محل واگذار کرده بودم، چندین سال مى گذرد و هیچ اقدامى براى ساختن آن از طرف اهالى به عمل نیامده و صیغه وقف هم خوانده نشده و نماز…

احکام وقف | فروش موقوفه: سوال دو

احکام وقف | فروش موقوفه: سوال دو پرسش : شخصى باغ انگورى را وصیت کرده تا ده سال صوم و صلاه بگیرند و بعد مادامى که از آن اثرى باقى است وقف سیدالشهدا (علیه السلام) کنند. حالا چندین سال است خشکیده، آیا زمین جزء وقف است یا مال…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال سه

احکام وقف | تغییر وقف: سوال سه پرسش : شخصى به علت ناراحتى از فرزندان خود و به جهت محروم کردن آنها بدون رضایت قلبى خانه مسکونى خود را وقف کرده است و در محضر هم ثبت کرده است و بعد از مدتى پشیمان شده و مدت ده سال به مقتضاى وقف…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هفت

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هفت پرسش : آیا اشیاى وقف شده براى مسجد، از قبیل قالى و فرش که در حال فرسوده شدن است، و اهل خبره مى گویند هرچه بماند به ضرر مسجد است و این فرشهاى کهنه را خوب مى خرند و مى شود فرشهاى نو از پول آنها…

احکام وقف | فروش موقوفه: سوال پنج

احکام وقف | فروش موقوفه: سوال پنج پرسش : ملکى در زمان طاغوت قبرستان بوده و شهردارى وقت، تصرفاتى انجام داده است و به افراد واگذار کرده و چند دست گشته و احداث بنا در آن شده و در انقلاب حکم به وقفیت آن شده است، آیا خرید آن،…

احکام وقف | فروش موقوفه: سوال یک

احکام وقف | فروش موقوفه: سوال یک پرسش : شخصى چند اصله نخل وقف مطلق خیرات یا وقف عزادارى خامس آل عبا (علیهم السلام) کرده، ولى اکنون به علّت بیمارى یا جهت دیگر نمى تواند آن را نگهدارى یا سرپرستى کند و کس دیگرى هم نیست چنین…

احکام وقف | مسائل متفرقه: سوال سه

احکام وقف | مسائل متفرقه: سوال سه پرسش : مسجدى است که فعلا در بین باغات قرار گرفته است و ملک موقوفه اى دارد که مؤذّن باید هرسه نوبت اذان بگوید و از آن استفاده کند. آیا موذن با یک بار اذان گفتن و آن هم در ظهر، مى تواند از…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هشت

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هشت پرسش : اگر قبرستانى را نبش کنند و یا بدون نبش روى آنها شن ریزى کنند در صورتى که همه اجساد موجود در آن از بین نرفته باشند و سپس مؤسسات عامّ المنفعه از قبیل: مدرسه، هلال احمر، مخابرات و غیره در…

وصیت به وقف

وصیت به وقف پرسش : آیا صرف وصیت بر این که، وصى بعد از من ملک مرا وقف نماید بر افراد خاص، افاده وقفیت آن ملک مى کند؟ پاسخ : بسمه تعالى: در فرض سؤال وصى باید صیغه وقف را بخواند و به قبض موقوف علیهم برساند و…

احکام وقف | تحقق و اثبات وقفیت: سوال چهار

احکام وقف | تحقق و اثبات وقفیت: سوال چهار پرسش : زمینى است به صورت بایر و بلا استفاده که در سى سال گذشته تنها چند جنازه کودک در آن دفن گردیده است و هیچ مدرکى مبنى بر وقف بودن آن وجود ندارد. آیا اهالى مى توانند دور آن را…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال نه

احکام وقف | تغییر وقف: سوال نه پرسش : بعضى از موقوفات هست که عرصه و اعیان موقوفه بوده و به مرور زمان اعیان، از بین رفته و فعلا زمین تنها به اجاره واگذار مى شود، که مستأجر ایجاد اعیان براى خود کند. آیا موقوفه به اعتبار اعیان…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال یک

احکام وقف | تغییر وقف: سوال یک پرسش : شخصى دو دانگ از مزرعه خودش را به اضافه چند ساعت آب در شبانه روز به وقف صحیح و شرعى با متولى معلوم، وقف عزادارى امام حسین (علیه السلام) کرده است، آیا جایز است آب موقوفه را جهت شرب مردم…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال شش

احکام وقف | تغییر وقف: سوال شش پرسش : یک ملک موقوفه با سابقه ۶۰ ساله در حال تخریب مى باشد، براى اینکه این ملک از بین نرود تصمیم داریم که سرقفلى این ملک فروخته شود و به جاى آن ملک دیگرى خریدارى شود تا زیر نظر اوقاف، درآمد…

احکام وقف | مسائل متفرقه: سوال چهار

احکام وقف | مسائل متفرقه: سوال چهار پرسش : واقف زمینى را وقف کرده و غیر از آن هم زمینى نداشته است. در هنگام ثبت، در اثر اشتباه ثبت کننده، آدرس زمین و همینطور متراژ آن تغییر کرده است، آیا ورثه نسبت به زمین موقوفه ـ با توجه…

احکام وقف | مسائل متفرقه: سوال یازده

احکام وقف | مسائل متفرقه: سوال یازده پرسش : حسینیه اى است قدیمى که یک یا دو نوبت در سال، در آن مراسم مذهبى برگزار مى شود، آیا مى توان در بقیه سال که استفاده اى از آن نمى شود به عنوان مرکز ورزش باستانى یا مرکز کارهاى فرهنگى…