بایگانی برچسب وضوى جبیره اى

وضوى جبیره اى

وضوى جبیره اى

وضوى جبیره اى پرسش : کسى که یک دستش شکسته و داخل گچ است؛ چگونه وضو بگیرد؟ پاسخ : آیات عظام امام، خامنه اى، سیستانى، صافى، فاضل و نورى: باید وضوى جبیره اى بگیرد. آیه اللّه  بهجت: باید وضوى جبیره اى بگیرد و…