بایگانی برچسب وصیت

وصیت

وصیت,انواع وصیت,وصیت در فقه,احکام وصیت در اسلام,وصیت در قانون مدنی,احکام وصیت نامه,اگر میت وصیت نکرده باشد,حکم وصیت شفاهی,وصیت تملیکیه

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال سی‌ و سه

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال سی‌ و سه پرسش : شخصى براى ثلث اموال خود محل مصرفى را معین کرده و علاوه بر آن اظهار داشته است که مهریه همسر او که اکثریت اموال او را شامل مى شود بدهند. بیان فرمایید: اولاً چنین وصیتى وجهه شرعى…

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال دو

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال دو پرسش : شخصى به گمان اینکه قطعه زمینى ثلث مال او است نسبت به آن وصیت کرده است. مثلا گفته است این زمین را که ثلث مال من است در فلان راه مصرف کنید. بعد معلوم شد که ثلث مال او چند برابر قیمت…

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال بیست و هشت

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال بیست و هشت پرسش : متوفى با اینکه پدرش زنده است، شخص امینى را وصىّ خود قرار داده، پدرش مى گوید پدر ولایت بر فرزند دارد، لذا وصیتنامه قابل اجرا نیست و وصىّ حق دخالت ندارد، حکم شرعى چیست؟…

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال بیست و چهار

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال بیست و چهار پرسش : زنى در حال صحت و ثبات عقل وصیت کرده که برادرم وصى من است و شوهرم وکیل که وصایاى مرا بر طبق وصیت نامه عمل کند. وکیل که شوهر زن است مى گوید چون من اطلاع نداشتم و بى خبر من…

احکام وصیت | وصیت در ثلث مال: سوال سه

احکام وصیت | وصیت در ثلث مال: سوال سه پرسش : شخصى مبلغى را که زاید بر ثلث اموالش مى باشد، جهت نماز و روزه وصیت کرده است. ورثه بیش از ثلث را امضا نمى کنند. در این صورت آیا بر وصى واجب است طبق وصیت، تمام آن مبلغ را صرف نماز و…

احکام وصیت | تبدیل وصیت: سوال یک

احکام وصیت | تبدیل وصیت: سوال یک پرسش : شخصى چند سال قبل وصیت کرده که اموالم بعد از خودم تماماً مال پسر برادرم باشد و اولاد هم ندارد. بعداً چون عیالش کسى را نداشت پشیمان شد، چند نفر از اهالى محل را جمع کرده و وصیت کرد که…

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال شانزده

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال شانزده پرسش : اینجانب وصى برادرم هستم که محصول زمین او را در امور خیریه مصرف کنم. وى سفارش کرده که من نیز همینطور وصیت کنم. ولى خوف آن مى رود که به وصیت من عمل نکنند. آیا مى توانم آن زمین را…

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال بیست و پنج

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال بیست و پنج پرسش : شخصى بارها به پسرش گفته تو وصى من هستى و پسر قبول نکرده است، در مرض موت پدر مجدداً او را وصى خود قرار مى دهد و پسر با وجود اینکه ناراضى است به جهت احترام پدر در ظاهر سکوت مى…

احکام وصیت | عمل نکردن به وصیت: سوال هفت

احکام وصیت | عمل نکردن به وصیت: سوال هفت پرسش : زید وصیت کرده که از ثلث مالش صرف مخارج مسجد و پل سازى بشود. آیا مى شود از این پول براى تکمیل ساختمان کتابخانه که داخل مسجد ساخته شده و چسبیده به مسجد است مصرف شود یا نه؟…

احکام وصیت | عمل نکردن به وصیت: سوال یک

احکام وصیت | عمل نکردن به وصیت: سوال یک پرسش : شخصى زمینى را مورد وصیت قرار داده که وصى با آن حج به جا آورد و وصى حج را به جا آورده است. ولى ورثه از دادن زمین مذکور به وصى امتناع مى کنند. تصرف آنان در زمین مذکور چه حکمى…

احکام وصیت | معین نبودن مصرف ثلث مال: سوال یک

احکام وصیت | معین نبودن مصرف ثلث مال: سوال یک پرسش : اینجانب وصىّ پدرم مى باشم که گفته است ثلث تمام دارایى او مال خودش باشد و مدت یک سال سه جلسه فاتحه گرفته شود و در آنها صرف شود و هزار تومان هم رد مظالم بدهند. رسم منطقه…

احکام وصیت | اثبات وصیت: سوال یک

احکام وصیت | اثبات وصیت: سوال یک پرسش : شخصى فوت کرده است و چند پسر کوچکتر او مى گویند که غیر از خانه، بقیه اموال به ما تملق دارد. چون پدر قبل از فوت، به مادر و یکى از برادران گفته که اموال براى اینها باشد و ۵۰۰ هزار تومان…

احکام وصیت | وصیت در ثلث مال: سوال چهار

احکام وصیت | وصیت در ثلث مال: سوال چهار پرسش : شخصى وصیت کرده که از ثلث مالش بیست سال نماز و روزه استیجار کنند. و اندازه معینى هم از ثلث به پسر بچه صغیرى که دارد بدهند. حال براى هردو کافى نیست، کدام از آنها مقدم است؟…

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال سی‌ و یک

احکام وصیت | مسائل متفرقه: سوال سی‌ و یک پرسش : شخصى فوت کرده و مدیون است و وصیت نکرده و اموال منقول و غیرمنقول دارد اگر بدهى او را از اموال منقول و نقدى او بدهند سهم الارث همسرش کمتر مى شود و همینطور مخارج کفن و دفن او به…