بایگانی برچسب وصیت به حج

وصیت به حج

وصیت به حج,حج میت,ارث و حج واجب

احکام حج | وصیت به حج: سوال یازده

احکام حج | وصیت به حج: سوال یازده پرسش : اگر کسی برای خودش حج به جا آورده بود ولی وصیت کرد که پس از فوت او نیز حج به جا آورده شود و معلوم نیست آنچه وصیت کرده است حجه الاسلام است مثل اینکه برای او آشکار شده است که حج قبلی او…

احکام حج | وصیت به حج: سوال دوازده

احکام حج | وصیت به حج: سوال دوازده پرسش : اگر کسی برای انجام دادن حج برای سالهای متعددی وصیت کرد و برای هر سال مبلغی را معین و مشخص کرد در حال حاضر آنچه که وصیت کننده معین کرده است برای هزینه‌های حج کفایت نمی‌کند، آیا جایز…

احکام حج | وصیت به حج: سوال هشت

احکام حج | وصیت به حج: سوال هشت پرسش : اگر کسی وصیت کرد که از طرف او حج بلدی به جا آورند، اما شخصی به صورت تبرعی و داوطلبانه برای او از میقات حج نیابتی به جا آورد با این کار، آیا میت بریء الذمّه می‌شود و آیا به مقتضای وصیت…

احکام حج | وصیت به حج: سوال سیزده

احکام حج | وصیت به حج: سوال سیزده پرسش : اگر شخصی فوت نموده و وصی دارد و وصی او به اجرای وصیت او پرداخته و از جمله وصیتهای او حج است و کسی را به عنوان نائب انتخاب کرد و بدون آن که هلال ثابت شود و احتمال دید آن را هم داشته…

احکام حج | وصیت به حج: سوال شش

احکام حج | وصیت به حج: سوال شش پرسش : شخصی وصیت کرد که از ثلث او حج به جا آورند و یک شخصی را نیز برای ادای آن معین کرد اما ورثه شخص دیگری را برای حج به نیابت انتخاب کردند. حکم حج او چگونه است و اجرت و هزینه او بر عهده کیست؟…

احکام حج | وصیت به حج: سوال چهار

احکام حج | وصیت به حج: سوال چهار پرسش : شخصی استطاعت مالی دارد و نامش را در سازمان حج و زیارت ثبت کرد و پیش از آن که نوبت او فرا رسد و قرعه به نام او درآید مُرد و وصیت کرده که پسرش به نیابت از او حجه الاسلام را به جا آورد و…

احکام حج | وصیت به حج: سوال پنج

احکام حج | وصیت به حج: سوال پنج پرسش : اگر کسی به فرزند بزرگترش وصیت کرد که پس از فوت او حج به جا آورد، اما پس از فوت پدر، از ارثی که به او رسیده بود خود فرزند مستطیع گردید، در این حالت، آیا بر فرزند واجب است که اول از طرف…