بایگانی برچسب نیت اعتکاف

نیت اعتکاف

نیت اعتکاف,مبطلات اعتکاف,احکام اعتکاف pdf,شرایط اعتکاف در خانه,ایا میشود در خانه اعتکاف کرد,اعتکاف چیست و چگونه است,زمان اعتکاف 1400,احکام اعتکاف مکارم شیرازی,اعتکاف در منزل

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال سه

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال سه پرسش : کسی که معتکف شده و روزه هایش را به نیت اعتکاف گرفته است و اعتکاف او مستحبی است و روزه واجب به عهده دارد، حکم اعتکاف او و روزه هایش چیست؟ پاسخ : اعتکاف او باطل…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال ده

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال ده پرسش : مسافری که نیّت نذر اعتکاف را کرده، در روز سوّم اعتکاف برایش کاری پیش آمده است، آیا می تواند به شهرش برگردد؟ حکم اعتکافش چیست؟ آیا باید قضای اعتکاف را به جا آورد؟ آیا کفاره…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال پانزده

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال پانزده پرسش : چنانچه به نیابت از غیر معتکف بشوند، آیا باید روزه اعتکاف را به نیابت از همان شخص که به نیابتش اعتکاف کرده اند، بگیرند یا لازم نیست؟ پاسخ : بلی، لازم است.…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال پنج

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال پنج پرسش : کسی که قضای اعتکاف به عهده دارد، اگر نیّت اعتکاف مستحبی کرده باشد، آیا اعتکافش صحیح است؟ پاسخ : بلی. منبع: اعتکاف و احکام آن، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال سیزده

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال سیزده پرسش : کسی که نذر اعتکاف کند، می تواند با همین نیّت در شهر دیگری اعتکاف کند و قصد ده روز را نکند؟ پاسخ : اگر نذر کند سه روز در سفر روزه بگیرد، مانعی ندارد. منبع:…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال شانزده

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال شانزده پرسش : آیا شخصی که قصد اعتکاف دارد می تواند روزه های ایّام اعتکاف را روزه استیجاری نیّت کند؟ پاسخ : کفایت روزه استیجاری محلّ تأمل و اشکال است. منبع: اعتکاف و…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال هشت

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال هشت پرسش : اینکه «معتکف می تواند در نیّت خود شرط کند که اگر عذری برایش پیش آمد، از اعتکاف دست بکشد حتّی در روز سوم»، عذر در اینجا کدام عذرها را شامل می شود؟ آیا عذر فقط عذر شرعی و…

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال یازده

احکام اعتکاف | نیت اعتکاف و روزه: سوال یازده پرسش : مسافری که در شهرش نذر اعتکاف یا نذر روزه در ایّام البیض را نکرده است، آیا می تواند در حال مسافرت نیّت کند؟ چنین شخصی چگونه در شهر دیگر می تواند معتکف شود؟ پاسخ :…