بایگانی برچسب نیابت حج

نیابت حج

نیابت حج,قیمت نیابت حج تمتع 99,شرایط نیابت حج واجب,قیمت حج نیابتی,هزینه نیابت حج تمتع,قیمت نیابت حج تمتع 99,هزینه نایب حج تمتع,قیمت نایب حج,هزینه حج نیابتی

احکام حج | نیابت: سوال سی‌ و سه

احکام حج | نیابت: سوال سی‌ و سه پرسش : بعضى از خدمه کاروانهاى حج، مجبورند قبل از ایام تشریق جهت آماده سازى منى و عرفات و تهیه اتوبوس به خارج از شهر مکه رفته و بازگردند، آیا این افراد مى توانند نیابت قبول کرده و حج نیابتى…

احکام حج | نیابت حج: سوال چهل و یک

احکام حج | نیابت حج: سوال چهل و یک پرسش : اگر نائب، پس از پوشیدن جامه‌های احرام تمتع به گونه‌ای بیمار گردید که تاب و توان و قدرت او را در تمام اعمال عمره تمتع گرفت. در این چنین حالتی آیا نیابت او باطل می‌گردد؟ پاسخ…

احکام حج | نیابت حج: سوال پنجاه و شش

احکام حج | نیابت حج: سوال پنجاه و شش پرسش : اگر منوب عنه تقلید ابتدایی از میت می‌کرد و یا آن که از غیر اعلم تقلید می‌کرد، آیا نائب بر فتوای مقلد میت حج نیابتی را به جا بیاورد و یا بر اساس فتوای مقلد خودش عمل کند؟…

احکام حج | نیابت حج: سوال پنجاه و دو

احکام حج | نیابت حج: سوال پنجاه و دو پرسش : من زنی هستم که به خاطر ناتوانی و کهنسالی توان انجام اعمال و وظایف حج را ندارم، آیا می‌توانم کسی را به نیابت از خود به حج بفرستم با علم به این موضوع که در حال حیات و زندگی خویش هیچ…

احکام حج | نیابت: سوال بیست و چهار

احکام حج | نیابت: سوال بیست و چهار پرسش : شخص اجیر شده که حج نیابتى میقاتى انجام دهد. و چون مطمئن بوده که مى تواند بعداً به میقات برود. لذا هنگام ورود عمره مفرده انجام داده و به طرف قرن المنازل رفته که از آنجا براى منوب عنه…

احکام حج | نیابت حج: سوال سی و هفت

احکام حج | نیابت حج: سوال سی و هفت پرسش : حضرت عالی در مناسک فرموده‌اید: «کسی را که در ترک بعضی از اعمال حج یا در به جا نیاوردن آن به طور صحیح معذور باشد، نمی‌توان اجیر نمود بلکه اگر چنین شخصی تبرعاً به نیابت دیگری حج نمود…

احکام حج | نیابت حج: سوال نه

احکام حج | نیابت حج: سوال نه پرسش : شخصی برای ادای اعمال حج از طرف دیگری نائب شد و از شهر و دیار خود به همین نیت حرکت کرد وقتی که به میقات رسید و برای عمره تمتع محرم شد به طور کلی فراموش کرد، به طوری که اگر از او سؤال می‌شد…

احکام حج | نیابت حج: سوال شصت و شش

احکام حج | نیابت حج: سوال شصت و شش پرسش : اگر باطل بودن حج استیجاری آشکار گردید در صورتی که برای میت، ورثه‌ای باقی نمانده باشد و یا امکان دسترسی به آنها نباشد برای اعاده آن از طرف منوب عنه آیا واجب است از حاکم شرع اجازه…

احکام حج | نیابت حج: سوال پنجاه و سه

احکام حج | نیابت حج: سوال پنجاه و سه پرسش : آیا واجب است که اعمال نائب در حج بر طبق تقلید خودش باشد، یا آن که حتماً باید مطابق با تقلید منوب عنه باشد و آیا تفاوتی میان حج واجب و مستحبّی وجود دارد؟ و یا آن که تفاوتی میان…

احکام حج | نیابت حج: سوال بیست و دو

احکام حج | نیابت حج: سوال بیست و دو پرسش : شخصی برای انجام دادن اعمال حج به مدینه منوره رفت و قصد داشت که حجه الاسلام را به جا آورد و پیش از انجام دادن اعمال، فوت کرد، در این حالت، همراهان او می‌توانند از اموالی که بجا…

احکام حج | نیابت: سوال پنج

احکام حج | نیابت: سوال پنج پرسش : پدرم در سال ۱۳۶۳ براى حج ثبت نام کرده و در همان سال مستطیع هم بوده است. ایشان وصیت کرده اند که بعد از فوت، اینجانب به نیابت از ایشان به حج بروم. حال که پدرم فوت کرده است با توجه به اینکه…

احکام حج | نیابت حج: سوال سی و چهار

احکام حج | نیابت حج: سوال سی و چهار پرسش : آیا حج نیابتی شخص همراه، که زنان را برای رفتن از مشعر به منی پیش از طلوع فجر، همراهی می‌کند به امید آن که پیش از طلوع آفتاب بار دیگر به مشعر الحرام برگردد اما پس از طلوع آفتاب به…

احکام حج | نیابت حج: سوال سی و هشت

احکام حج | نیابت حج: سوال سی و هشت پرسش : در مواردی که نیابت عاجز اشکال دارد اگر انسان از روی جهل به حکم یا موضوع شخصی را اجیر کرد که قدرت بر انجام عمل اختیاری ندارد و بعد از تمام شدن اعمال متوجه این امر شد آیا حجی که عاجز…

احکام حج | نیابت: سوال هجده

احکام حج | نیابت: سوال هجده پرسش : آیا صحیح است که شخصى در بدو ورود به مدینه یا مکه دیگرى را وکالت و نیابت دهد که قربانى او را بخرد و به موقع، آن را ذبح کند و اگر هم در بین اعمال مشکلى براى او پیش آمد و نتوانست بعضى از…