بایگانی برچسب نماز میت

نماز میت

احکام اموات | نماز میت شخص گناهکار

احکام اموات | نماز میت شخص گناهکار پرسش : شخص بى نماز و گناهکارى فوت کرده است، آیا جایز و صحیح است در نماز بر جنازه او، بعد از تکبیر چهارم، گفته شود: «اللّهم انّا لانعلم منه الاخیراً» یا باید دعاى دیگرى خوانده شود؟…

کیفیت نماز میت در جماعت

کیفیت نماز میت در جماعت پرسش : در مراسم نماز میت عدّه اى از نمازگزاران به شکل جماعت یومیه سکوت مى کنند با توجه به اینکه این عده حایل بین امام و مأمومین بعدى مى شوند اگر مأمومین صفهاى بعدى تکبیرات و ادعیه را بگویند نمازشان…