بایگانی برچسب نماز مستحبى

نماز مستحبى

وقت نافله مغرب

وقت نافله مغرب پرسش : هنگام نافلۀ مغرب چه وقت است؟ همچنین بعد از زوال سرخى به چه نیّتى بخواند؟ پاسخ : باسمه تعالى؛ وقت نافلۀ مغرب تا آخر وقت فریضه است؛ و بهتر است پس از زوال سرخى مغرب قصد ادا و قضا نکند، و…

زمان ادای نمازهای نافله

زمان ادای نمازهای نافله پرسش : آیا در نمازهاى مستحبى (مثلاً نافلۀ ظهر) باید وقت شرعى نماز (اذان) برسد یا لازم نیست؟ پاسخ : باسمه تعالى؛ براى نوافل شبانه‌روزى وقتى معیّن شده که در رسالۀ عملیه مذکور است، و وقت…