بایگانی برچسب نماز قضاى پدر و مادر

نماز قضاى پدر و مادر

نماز قضاى پدر و مادر,چگونگی خواندن نماز قضای پدر و مادر,نماز قضای پدر و مادر مکارم شیرازی,نماز قضای پدر بر دختر,نماز قضای مادر بر دختر,آیا دختر میتواند نماز قضای پدرش را بخواند,نماز قضای مادر سیستانی,چرا نماز قضای پدر بر پسر بزرگ واجب است,نماز قضای پدر مکارم

احکام نماز | نماز قضاى پدر و مادر: سوال دو

احکام نماز | نماز قضاى پدر و مادر: سوال دو پرسش : برادر اینجانب بعد از پدرم فوت کرده و عمر او کفاف نداد که نمازهاى پدرم را قضا کند، آیا بر من که بعد از او هستم ولى یکسال و نیم از او کوچکترم واجب است نمازهاى پدرم را قضا کند؟…

احکام نماز | نماز قضاى پدر و مادر: سوال چهار

احکام نماز | نماز قضاى پدر و مادر: سوال چهار پرسش : برادر بزرگ اینجانب در زمان حیات پدرم فوت شد و وقتى پدرم از دنیا رفت من اولاد ارشدش بودم، آیا نماز قضاهاى پدر بر عهده من است؟ پاسخ : بلى، نماز قضاى پدر و…