بایگانی برچسب نماز عید فطر

نماز عید فطر

نماز عید فطر,متن کامل نماز عید فطر,قنوت نماز عید فطر چند تاست,تکبیر نماز عید فطر,نماز عید فطر واجب است؟,نیت نماز عید فطر,دانلود نماز عید فطر,تحقیق در مورد نماز عید فطر,منظور از تکبیر در نماز عید فطر چیست

امامت نماز عید از طرف غیر منصوب

امامت نماز عید از طرف غیر منصوب پرسش : آیا در حال حاضر و بسط ید ولی فقیه، اقامه نماز عید فطر و قربان فقط توسط ولی فقیه و نمایندگان وی که مجاز به اقامه هستند باید انجام شود یا این‌ که ائمه جماعات هم در مساجد و جاهای دیگر…

خطبه نماز عید فطر

خطبه نماز عید فطر پرسش : آیا ایراد خطبه توسط امام در نماز عید فطر واجب است؟ پاسخ : واجب نیست؛ بلکه اگر در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام رجاء به جماعت بخوانند، دو خطبه بعد از آن را رجاء به جا می آورند؛ و…