بایگانی برچسب نماز طواف

نماز طواف

نماز طواف,نماز طواف نساء,نماز طواف خانه خدا چگونه خوانده میشود,نماز طواف در حج عمره واجب است؟,نماز طواف خانه خدا چند رکعت است,طریقه خواندن نماز طواف خانه خدا,حکم نماز طواف در حج عمره,نحوه خواندن نماز طواف خانه خدا,نماز طواف واجب خانه کعبه چگونه است

احکام حج | نماز طواف: سوال سه

احکام حج | نماز طواف: سوال سه پرسش : آیا نماز طواف واجب، حتماً باید پشت مقام ابراهیم (علیه السلام)انجام شود، یا هر جاى مسجد باشد کافى است؟ و اگر باید در آنجا خوانده شود، چنانچه شخصى نماز را پشت مقام بجا نیاورد، فقط معصیت…