بایگانی برچسب نماز جمعه

نماز جمعه

ترک نماز جمعه

به این نکته در روایاتی اشاره شده است. امام باقر علیه السلام فرمود: « هر کس سه مرتبه پشت سر هم نماز جمعه را ترک کند در حالی که عذری ندارد، خداوند بر قلبش مهر می زند