بایگانی برچسب نجاست کافر

نجاست کافر

نجاست کافر,احکام نجاست کافر مکارم,نجاست کافر در روایات,حکم کافر در قرآن,حکم رفت وآمد با کافر,احکام کافر سیستانی,حکم دست دادن با کافر از نظر آقای خامنه ای,کافر کیست,حکم معامله با کافر

احکام طهارت و نجاست | نجاست کافر: سوال یازده

احکام طهارت و نجاست | نجاست کافر: سوال یازده پرسش : تکلیف آموزگاران با دانش آموزان بهایى چیست، آیا جایز است قرآن را در اختیار آنان قرار دهند؟ پاسخ : باید با آنها معامله نجاست کرد و قرار دادن قرآن در اختیار…

احکام طهارت و نجاست | نجاست کافر: سوال شش

احکام طهارت و نجاست | نجاست کافر: سوال شش پرسش : اینجانب مقلد حضرت امام بوده ام و با اجازه حضرتعالى به تقلید آن مرحوم باقى مانده ام؛ اکنون شنیده ام شما اهل کتاب را پاک مى دانید؛ آیا مى توانم در این مسأله از شما تقلید کنم…