بایگانی برچسب نجاسات

نجاسات

نجاسات,احكام نجاسات,نجاسات در قرآن,پاک کننده نجاسات,احکام انواع نجاسات خامنه ای,نجاسات ده گانه,آیه نجاسات در قرآن,احکام نجاسات مکارم شیرازی,احکام نجاست خون

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال نه

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال نه پرسش : آیا تخم مرغ و گوشت مرغ نجاست خوار نجس است؟ پاسخ : خیر، نجس نیست، ولى باید از خوردن آن اجتناب شود. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل…

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال بیست و یک

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال بیست و یک پرسش : پلاسما و سرم که از تصفیه و تجزیه خون در آزمایشگاه به دست مى آید پاک است یا نجس؟ پاسخ : پلاسما و سرم که عرفاً خون بر آن صدق نمى کند به واسطه استحاله ذاتاً…

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال نوزده

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال نوزده پرسش : اگر جزیى از بدن نجس العین مانند سگ و کافر را به بدن مسلمى پیوند بزنند چه حکمى دارد؟ پاسخ : حکم بدن مسلمان را پیدا مى کند. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات…

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال پانزده

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال پانزده پرسش : غذاها یا مایعاتى مانند سرکه که بطور طبیعى مقدار دو یا سه درصد از آن را الکل تشکیل مى دهد، آیا نجس است؟ پاسخ : وجود این مقدار الکل که با تجزیه و آزمایش مشخص مى…

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال شانزده

احکام طهارت و نجاست | نجاسات: سوال شانزده پرسش : آیا مایعاتى که از کیسه آب جنین (مایع آمینوتیک) خارج مى شود، حکم نجاست را دارد؟ شایان ذکر است که کیسه آب جنین، ممکن است قبل از زایمان، پاره شود و از طریق مجراى تناسلى زن خارج…