بایگانی برچسب مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

اقامه نماز در پارک مشکوک المالک

اقامه نماز در پارک مشکوک المالک پرسش : جوانان مؤمن تصمیم گرفته اند که به منظور امر به معروف، هفته ای یک یا دو روز نماز را در پارک ها اقامه کنند، ولی بعضی اشکال می کنند که مالکیت زمین های پارک ها مشخص نیست. نماز خواندن در آن…

حکم نماز خواندن در ادارات مصادره ای

حکم نماز خواندن در ادارات مصادره ای پرسش : در بعضی از شرکت ها و مؤسسه هایی که امروزه در اختیار دولت قرار دارد بعضی اعضای شرکت و کارمندان از شرکت در نماز جماعتی که در آن جا اقامه می شود خودداری می کنند، به این دلیل که آن…

حکم نماز خواندن در قایق مأموریتی

حکم نماز خواندن در قایق مأموریتی پرسش : نماز کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می شوند و وقت نماز آن ها می رسد، به طوری که اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمی توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حکمی دارد؟…

حکم تخریب دیوار دو مسجد نزدیک به هم

حکم تخریب دیوار دو مسجد نزدیک به هم پرسش : در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد که دیوار بین آن دو آن ها را از هم جدا می کند. مدتی پیش تعدادی از مؤمنین برای این که دو مسجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب کردن قسمت زیادی از…

عبادت در خانه ی سازمانی با حکم تخلیه

عبادت در خانه ی سازمانی با حکم تخلیه پرسش : شخصی در یک خانه دولتی زندگی می کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه های وی بعد از انقضای موعد مقرر تخلیه، چه حکمی دارد؟…