بایگانی برچسب مهريّه

مهريّه

مهريّه

احکام ازدواج | مهریه: سوال شش

احکام ازدواج | مهریه: سوال شش پرسش : در مهرنامه مهریه خانمى به این صورت ذکر شده است و ظاهراً عقد هم بر این معنى واقع شده است. «مقدار بیست مثقال طلا به قیمت ده هزار تومان». حال سؤال این است که آیا مهریه بیست مثقال طلا است یا…

آثار مترتب بر قید عند القدره و الاستطاعه در مهر

آثار مترتب بر قید عند القدره و الاستطاعه در مهر پرسش : اگر مهریه زنی به این شرط باشد که در صورت توانایی مالی، آیا این صحیح است؟ چنانچه صحیح باشد، زن می‏‌تواند در حال ناداری تقاضا کند؟ پاسخ : آیت الله العظمی…

عدم قصد پرداخت مهریه

عدم قصد پرداخت مهریه پرسش : اگر زوج از ابتداى اجراى عقد قصد پرداخت مهریه را ندارد آیا ازدواج صحیح است؟ پاسخ : بسمه تعالى: فقط در ازدواج متعه چون مهر جزء ارکان است اگر ملتزم به اجرت نیست عقد موقت او باطل است.…