بایگانی برچسب معنی دعای الهی کیف ادعوک

معنی دعای الهی کیف ادعوک

متن دعای کیف ادعوک … در کجا آمده است؟

مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان از شیخ کفعمی مولف کتاب بلدالامین چنین نقل می کند که این دعا را مقاتل بن سلیمان از حضرت زین العابدین علیه السلام روایت کرده است:هرکس دعای مقاتل بن سلیمان را برای رفع گرفتاری و مشکلات و هر…