بایگانی برچسب معجزات امام علی

معجزات امام علی

2 مورد از معجزات امام علی (ع) وسن ایشان هنگام رحلت پیامبر

درمورد کرامات امیر المومنین نقل های فراوانی در منابع روایی و تاریخی ما وارد شده است که از جمله آن ها می توان به فتح دژ خیبر و شفا دادن نابینایی که پس از آن به فردی تیز بین تبدیل گشت اشاره نمود