بایگانی برچسب معاملات طلا

معاملات طلا

احکام خرید و فروش | معاملات طلا: سوال چهار

احکام خرید و فروش | معاملات طلا: سوال چهار پرسش : بنکداران طلافروش در خرید و فروش طلا به مقدارى که طلا مى فروشند به همان مقدار در عوض طلا به اضافه مبلغى اجرت مى گیرند و چنانچه معامله بصورت نسیه یا مدت دار باشد مبلغ اجرت را…

احکام خرید و فروش | معاملات طلا: سوال دو

احکام خرید و فروش | معاملات طلا: سوال دو پرسش : شخصى مقدارى طلا بطور نقد و نسیه مى خرد و مقدار نقد را مى پردازد و توافق مى کنند که بقیه را در سه قسط و هر قسطى را درزمان معین بپردازد، آیا این معامله اشکال دارد؟ پاسخ…

احکام خرید و فروش | معاملات طلا: سوال سه

احکام خرید و فروش | معاملات طلا: سوال سه پرسش : آیا فروش طلاى کهنه و شکسته به طلاى نو اشکال دارد؟ پاسخ : اشکال ندارد، ولى فروش طلا به طلا با تفاوت در وزن جایز نیست بلى مى تواند طلاى کهنه را به قیمتى که توافق…