بایگانی برچسب مسکن

مسکن

فرصت طلایی برای متقاضیان وام فوری | اعطای وام فوری 200 میلیون تومانی به این افراد بدون نیاز به ضامن

بانک گردشگری به مشتریان خوش حساب خود تا سقف 300 میلیون تومان در قالب طرح «دو سر سود» وام پرداخت می‌کند. مشتریان به جهت دریافت این تسهیلات باید در یکی از شعب این مجموعه سپرده بلندمدت داشته باشند.

وام فوری تا سقف 300 میلیون با شرایط بسیار آسان و واریز 2 روزه | بدون نیاز به ضامن و سپرده وام بگیرید

مشتریان بانک توسعه تعاون علاوه با افتتاح حساب بلندمدت در یکی از شعب این مجموعه، امکان دریافت وام 300 میلیون تومانی را دارند. این تسهیلات تحت عنوان طرح «هم راه» به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.