بایگانی برچسب مسّ اسماء متبرکه

مسّ اسماء متبرکه

مسّ اسماء متبرکه,اسماء متبرکه کدامند؟,حکم انگشتر با اسما متبرکه,آیا بسمه تعالی اسماء متبرکه,آیا بسمه تعالی اسما متبرکه است,حکم بازیافت اسما متبرکه,لمس اسما متبرکه,حکم دست زدن به اسم ائمه,انگشتر با نام ائمه

مسّ اسماء متبرکه | استفتاء چهار

مسّ اسماء متبرکه | استفتاء چهار پرسش : آیا جایز است شخص جنب در حال جنابت، دست روى آرم جمهورى اسلامى، یا چیزهاى دیگرى که اسم خدا روى آنها نقش شده، بگذارد؟ اسکناس ها و بلیط ها که کلمه الله روى آن چاپ شده چطور؟ اسامى ائمه…

مسّ اسماء متبرکه | استفتاء دو

مسّ اسماء متبرکه | استفتاء دو پرسش : آیا اسم مشتمل بر کلمه (الله) مانند عبدالله و حبیب الله و امثال آن را مى توان بدون وضو مسّ کرد و همچنین براى زنانى که وضو ندارند و گردنبندى که روى آن کلمه مبارکه الله نقش بسته به گردن مى…