بایگانی برچسب مسح

مسح

مسح,احکام مسح پا,مسح پا چگونه باید باشد,کشیدن مسح پا تا کجاست,منظور از سر انگشتان در مسح پا,مسح پا سیستانی,میزان رطوبت مسح پا مکارم,آیا مسح سر حتما باید وسط سر باشد,مسح در جدول

احکام وضو | مسح: سوال پنج

احکام وضو | مسح: سوال پنج پرسش : هرگاه موقع مسحِ سر، دست به پیشانى برسد وضو صحیح است؟ پاسخ : مسح سر صحیح است ولى مسح پا را با قسمتى از کف دست بکشد که با آب صورت مخلوط نشده باشد. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل،…

احکام وضو | مسح: سوال یک

احکام وضو | مسح: سوال یک پرسش : اگر سر و روى پا کمى رطوبت دارد، آیا مسح روى آن کافى است یا باید خشک باشند؟ پاسخ : اگر رطوبت به قدرى کم باشد که بعد از مسح بگویند ترى از کف دست است و ترى دست بر رطوبت جاى مسح…