بایگانی برچسب مسائل متفرقه نماز

مسائل متفرقه نماز

مسائل متفرقه نماز,قوانین نماز,مقدمات نماز,دعا در نماز,مستحبات نماز برای زنان,احکام نیت نماز,احکام نماز نشسته,کدام نماز قنوت ندارد,نیت نماز جماعت

تعقیب نماز

تعقیب نماز پرسش : بعضى از افراد بعد از نماز، انگشتان را روى چشمان خود گذاشته و آیه الکرسى مى خوانند، آیا در خصوص این عمل روایتى وارد شده است؟ پاسخ : در صفحه ۵۸ کتاب جنّات الخلود خاتون آبادى (رحمه الله) در…

احکام نماز | مسائل متفرقه نماز: سوال یک

احکام نماز | مسائل متفرقه نماز: سوال یک پرسش : شخصى براى نماز، قادر بر بلند شدن نیست، ولى ممکن است دیگران او را بلند کنند، یا به وسیله عصا یا دست گرفتن به دیوار بلند شود و گاهى در حال ایستادن و قرائت، بدنش حرکت مى کند، مگر…

احکام نماز | مسائل متفرقه نماز: سوال نه

احکام نماز | مسائل متفرقه نماز: سوال نه پرسش : به عقیده من نماز براى پیامبر به زبان عربى نازل شده چون زبان پیامبر عربى بوده است و آن را درک مى کرده اند، اما ما که زبان فارسى داریم چرا نتوانیم به زبان فارسى بخوانیم که بهتر…