بایگانی برچسب مسائل متفرقه حج

مسائل متفرقه حج

مسائل متفرقه حج

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال بیست و یک

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال بیست و یک پرسش : آیا مقدارى از سنگ صفا و مروه را مى‌شود با خود آورد یا نه؟ و اگر آورده وظیفه‌اش چیست؟ پاسخ : از صفا و مروه جایز نیست، و باید برگرداند. ​​​​​​​منبع:…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال چهارده

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال چهارده پرسش : اخیرا بعضى از زائران ایران قرآن را در دست گرفته و در حال طواف مشغول قرائت قرآن مى‌شوند تا حدّى که بعضا از حالت طواف غافل مى‌شوند. آیا در این موارد نصّى و دستورى از ائمۀ دین…

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال سی و چهار

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال سی و چهار پرسش : آیا بیابان عرفات و مشعر و منىٰ جمیعاً حرم محسوب است یا آنکه عرفات خارج از حرم است؟ پاسخ : حدود حرم مشخص است، عرفات جزء حرم نیست، و منىٰ و مشعر جزء حرم…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال بیست و پنج

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال بیست و پنج پرسش : در قربانى کفارۀ حج آیا شرایط قربانى حج تمتع شرط است یا مجرد ذبح یک قربانى کفایت مى‌کند؟ پاسخ : بسمه تعالى: در کفارۀ حج شرایط قربانى حج معتبر نیست و رعایت آن…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال سی و پنج

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال سی و پنج پرسش : شخصى هنگام استطاعت ثبت نام کرده (استطاعت پول) ولى حالا که اسم او در آمده نیاز به خانه دارد و فرزندش به او اصرار مى‌کند که من زن مى‌خواهم و الاّ در حرام مى‌افتم. آیا باید به…

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال سی و سه

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال سی و سه پرسش : آیا قاعده تجاوز را در اعمال و افعال عمره و حج جارى مى‌دانید یا خیر؟ پاسخ : بلى جارى است. ​​​​​​​منبع: استفتائات حج، آیت الله العظمی لطف ‌الله صافی، قم،…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال دو

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال دو پرسش : مرد مسنّى که در قید حیات است و مستطیع بوده و قصد داشته براى حجه الاسلام خود کسى را نایب کند، حال اگر شخص دیگرى که از این موضوع با اطلاع بوده و به حج رفته بوده بدون اطلاع آن مرد…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال چهل و چهار

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال چهل و چهار پرسش : پسر ١٢ ساله‌اى را محرم کرده‌اند به احرام حج و براى رعایت حالش شب مشعر او را از عرفات با ماشین بانوان و ضعفا فرستاده‌اند و در تمام شب خواب بوده و پس از منقضى شدن وقت وقوف…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال دوازده

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سوال دوازده پرسش : فردى قبل از غروب آفتاب شب اول ماه به احرام عمرۀ مفرده محرم شده و طبعا اعمال مکه را در ساعات اولیه ماه جدید انجام داده است، آیا این عمره به حساب کدام ماه لحاظ مى‌شود؟ در همین…

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال چهارده

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال چهارده پرسش : زنى غسل مس میت به گردنش بوده، ولى به علت حیض غسل را انجام نداده و در نظر داشته وقتى که پاک شد همراه با غسل حیض آن را هم انجام دهد ولى هنگام غسل حیض آن را فراموش کرد و…

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال بیست و نه

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال بیست و نه پرسش : تطهیر مسجد الحرام به نحوى که عین نجاست را بر طرف مى‌کنند و بعد با ظرف آب مى‌ریزند و مى‌شویند و از هر طرف با آب قلیل شسته مى‌شود، انسان به نجاست تمام مسجد علم عادى…

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال بیست و هشت

احکام حج | مسائل متفرقه عمره و حج: سوال بیست و هشت پرسش : چنانچه شخص بداند قسمتى از مخارج حج وى از محل منفعت سپردۀ او به حج و اوقاف تدارک مى‌گردد، حج او چه حکمى دارد؟ پاسخ : حج او اشکال ندارد. ​​​​​​​منبع:…

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سی و هشت

احکام حج | مسائل متفرقه حج: سی و هشت پرسش : حکم طلبه‌اى که نیاز به شهریه داشته به حج مشرّف شده و با توجه به نظر بعضى از مراجع محترم در صورت نیاز به شهریه این شخص را مستطیع از حیث رجوع به کفایت نمى‌دانستند در حج خود قصد امر…