بایگانی برچسب مرغ گرم

مرغ گرم

قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان رسید

در فروردین ماه سالجاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب مرغ گرم را برای مصرف کننده ۲۴هزارو ۹۰۰ تومان تعیین کرد. ولی در حال حاضر نه تنها نرخ مصوب رعایت نمی‌شود بلکه مرغ حدود ۵۰۰۰ تومان گران‌تر هم به دست مصرف کنندگان می‌رسد.