بایگانی برچسب مراجعه به پزشک غير همجنس

مراجعه به پزشک غير همجنس

مراجعه به پزشک غير همجنس,مراجعه مرد به پزشک زن,احکام شرعی پزشکی,دست دادن با دکتر,حکم نگاه به عورت حیوانات,نگاه به عکس همسر,ایا دندانپزشک محرم است,حکم نگاه به عورت کافر,حکم دست زدن به موی مرد نامحرم

احکام پزشکی | سوال سه

احکام پزشکی | سوال سه پرسش : زنى هستم ۵٨ ساله که ٨ سال پیش به مرض سرطان مبتلا شدم و در پى درمان آن پزشکان یک پستانم را برداشته‌اند، از آن هنگام سالى دو بار جهت معاینه و بررسى مجدد به پزشک معالجم در آلمان مراجعه مى‌کنم، و دو…

احکام پزشکی | سوال هفت

احکام پزشکی | سوال هفت پرسش : درمان زن یا مرد نامحرم بوسیلۀ پزشک چه صورتى دارد؟ حدود این کار در حال اضطرار براى پزشک تا کجاست؟ پاسخ : باسمه تعالى؛ چنانچه دکتر غیر محرم در کارى که به او مراجعه مى‌شود مهارت…

احکام پزشکی | سوال پنج

احکام پزشکی | سوال پنج پرسش : با توجه به اینکه این کار مستلزم نگاه به صورت و دهان بیمار است و با دستکش لمس مى‌شود، آیا این کار جایز است و درآمد حاصل از آن حلال است؟ پاسخ : باسمه تعالى؛ اگر طبیب مرد حاذق‌تر…

احکام پزشکی | سوال چهار

احکام پزشکی | سوال چهار پرسش : من دانشجوى دندانپزشکى هستم، در این حرفه مى‌توان ادعا کرد که بسیارى از بیماران زنان هستند، نیز بیماران ترجیح مى‌دهند به پزشک مرد مراجعه کنند، مسئولیت ما چیست؟ پاسخ : باسمه…

احکام پزشکی | سوال شش

احکام پزشکی | سوال شش پرسش : هنگام تعیین فشار خون لازم است پزشک یا پرستار آستین شخص را بالا بزند، این کار سبب مى‌شود گاهى بانوان در برابر مرد آستین خود را بالا بزنند، آیا دیدن دست براى پزشک یا هر دو جایز است؟ پاسخ :…

احکام پزشکی | سوال دو

احکام پزشکی | سوال دو پرسش : رفتن زن پیش دکتر مرد براى معالجۀ پا چگونه است؟ پاسخ : باسمه تعالى؛ چنانچه خبرویت دکتر مرد در کارى که به او مراجعه شده بیشتر باشد مانعى ندارد، و الله العالم. منبع: استفتائات…

احکام پزشکی | سوال هشت

احکام پزشکی | سوال هشت پرسش : در اطاق عمل خانمهاى پرستار براى دادن ابزار جراحى گاهى دستشان در دست پزشک نامحرم قرار مى‌گیرد، آیا شرعاً حرام است یا نه؟ بد نیست بدانیم هر دو یا حد اقل یکى‌شان دستکش پلاستیکى در دست دارد.…

احکام پزشکی | سوال نه

احکام پزشکی | سوال نه پرسش : این جانب دانشجوى سال ششم رشتۀ پزشکى که گاهاً با بدن عریان نوامیس مردم سر و کار دارم، و با توجه به اینکه فردى جوان و معتقد هستم و براى اینکه نمى‌خواهم حتى نگاه حرام داشته باشم، تکلیف من چیست؟…

احکام پزشکی | سوال یک

احکام پزشکی | سوال یک پرسش : اگر یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد است یا گاهى مشکل، مى‌توان به پزشک مخالف رجوع کرد؟ پاسخ : باسمه تعالى؛ چنانچه دکتر غیر مماثل در کارى که به او مراجعه مى‌شود کارآزموده‌تر…