بایگانی برچسب محرمات اعتکاف

محرمات اعتکاف

محرمات اعتکاف,مبطلات اعتکاف,احکام اعتکاف,شرایط اعتکاف,قضای اعتکاف,مستحبات اعتکاف,اعتکاف رمضانیه چیست,زمان اعتکاف 1400,اعتکاف از نظر رهبری

احکام اعتکاف | محرمات اعتکاف: سوال یازده

احکام اعتکاف | محرمات اعتکاف: سوال یازده پرسش : اگر فردی برای اینکه مطمئن شود که صابون او بو می دهد یا نه، صابونش را بو کند و صابون او بودار باشد، آیا اعتکاف او باطل می شود؟ آیا کار حرام انجام داده است؟ پاسخ :…

احکام اعتکاف | محرمات اعتکاف: سوال پنج

احکام اعتکاف | محرمات اعتکاف: سوال پنج پرسش : کسی که نمی دانسته مثلاً فلان کار در اعتکاف حرام است و آن کار را انجام دهد، آیا کار حرام انجام داده است؟ پاسخ : اگر نمی دانسته، عقاب ندارد. ​​​​​​​منبع: اعتکاف و…

احکام اعتکاف | محرمات اعتکاف: سوال سیزده

احکام اعتکاف | محرمات اعتکاف: سوال سیزده پرسش : آیا بوییدن عطر در اعتکاف باعث بطلان اعتکاف می شود؟ آیا کار حرام انجام داده است؟ پاسخ : حرام بوده، و بنا بر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می کند. ​​​​​​​منبع:…