بایگانی برچسب مجرد

مجرد

مجرد,مجرد ماندن,مجرد فلسفه,مجرد والیبال,مجردی,نماد مجرد,افراد مجرد,تعریف مجرد زیستی,تنهایی یک دختر مجرد

چگونه می توان ترس از ازدواج را از بین برد؟

ترس از ازدواج از عوامل مختلفی ناشی می شود که موجب می شود تا فرد از ازدواج کردن و پذیرش این مسولیت سر باز زند. بیش از هر چیز این مشکل نشات گرفته از عوامل اجتماعی و فرهنگ مردم یک ملت خواهد بود. طبیعتا ترس افراد برای ازدواج در دختر و…

مجرد ماندن برای برخی همیشه هم منفی نیست

مجرد ماندن نباید تداعی منفی در ذهن ایجاد کند، چون نوعی از زندگی است؛ یک زندگی با مسئولیت‌ها و افت و خیز‌های خودش، با روز‌های خوب و بد و با موفقیت‌ها و شکست‌ها. درست مانند هر چیز دیگری در زندگی مجرد ماندن هم نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.…

تعبیر دیدن مجرد در خواب

مجرد خواب یک شخص مجرد : مراقب دروغگوها و دسیسه جوها باشید . شما مجرد هستید : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد . یک جوان مجرد : با یک بیوه آشنا خواهید شد . یک مرد مسن که تا بحال ازدواج نکرده : بدشانسی در روابط عشقی بعد از بهم خوردن…