بایگانی برچسب متن شب جمعه آخر سال

متن شب جمعه آخر سال

متن شب جمعه برای اموات

چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت/بر یکی سخت و بر دیگری آسان گذشت/روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی/یاد باد آن روزگارانی که با یاران گذشت/پنجشنبه‌ها هدیه مسافرای آسمونی رو فراموش نکنیم، با ذکر فاتحه و صلوات