بایگانی برچسب ماه

ماه

ماه,عجایب ماه,تحقیق در مورد ماه,مقایسه اندازه کره ماه با زمین,ماه سیاره است یا ستاره,چه زمانی ماه کامل میشود,گردش ماه به دور زمین,حرکت ماه و زمین و خورشید,در کره ماه چه میگذرد

تعبیر دیدن ماه در خواب

ماه دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم وهمدم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام). ششم: کنیزک. هفتم: غلام. هشتم: کارباطل. نهم: والی حاکم و فرمانروا. دهم: عالمی مفسد و بد عمل. یازدهم: مهتری…