بایگانی برچسب قد حضرت نوح

قد حضرت نوح

طول قد حضرت آدم (ع)

حضرت آدم دارای بهترین و معتدل ترین صورت و شکل و شمائل بوده است نه صورتی سی متری یا سی و پنج متری که از حد اعتدال و زیبایی خارج است و روایات مذکور به احتمال زیاد ساختگی ابوهریره است