بایگانی برچسب قانون کار

قانون کار

رقم جدید عیدی کارگران مشخص شد | حقوق این کارگران 3 برابر شد

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.