بایگانی برچسب قابل اعتماد

قابل اعتماد

قابل اعتماد,قابل اعتماد بودن به انگلیسی,ویژگی افراد قابل اعتماد,نوشتن اعتماد به انگلیسی

سخت بودن پیداکردن فرد مورد اعتماد

پیدا کردن فرد امین و مورد اطمینان چه در روابط نزدیک و چه در روابط دور یا رسمی، کار ساده ای به نظر نمی رسد. انسانها دوست دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باشند. دوستانی که بتوانند در روزهای سخت زندگی به آنها تکیه کنند. وقتی به فردی…

کارکنانی که با ۶ اشتباه مدیریتی فراری می شوند

استعفای بهترین کارکنان، اغلب موجب نارضایتی و ناراحتی مدیران می شود؛ چرا که از دست دادن اینگونه از افراد پر هزینه و تخریب کننده خواهد بود. آنها اغلب کارکنان را مقصر می دانند و انگشت اتهام را به سمت آنها نشانه می گیرند، اما با بررسی و دقت…