بایگانی برچسب روش تطهیر چیز نجس

روش تطهیر چیز نجس

روش تطهیر چیز نجس,تطهیر سرامیک نجس,پاك كردن نجاست از روي سراميك,تطهیر با آب قلیل,تطهیر با آب قلیل مکارم,غساله آب قلیل,احکام شستن لباس نجس با دست مکارم,ترشحات اب کر از روی نجاست,تطهیر فرش نجس

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال نه

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال نه پرسش : اگر آب شیر به قدر شیر سماور معمولى باشد اتصال صدق مى کند یا نه؟ پاسخ : بلى، صدق مى کند. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد…

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال پنج

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال پنج پرسش : ماشینهاى لباسشویى که لباس را شسته و خشک تحویل مى دهند، با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کنند؟ پاسخ : به طورى که مطلعین مى گویند آب در…

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال پانزده

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال پانزده پرسش : دندانم را پر کرده ام و دهانم به خون لثه نجس شده، آیا پس از زایل شدن خون این دندان هم پاک مى شود؟ پاسخ : بلى، در فرض سؤال پاک مى شود. چون جزء…

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال شش

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال شش پرسش : آیا آرد، خمیر و شیر نجس قابل پاک شدن هستند؟ پاسخ : هیچ کدام قابل پاک شدن نیستند. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل…

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال دو

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال دو پرسش : زمین سنگفرش یا آجر فرش به بول و غیره نجس شده، آیا پس از آنکه آب شلنگ را به آن وصل کردیم و عین نجاست از بین رفت پاک مى شود یا لازم است غساله آن را جمع کنیم؟…

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال شانزده

احکام طهارت و نجاست | روش تطهیر چیزهاى نجس: سوال شانزده پرسش : کسى که نمى تواند با آب تطهیر کند چه وظیفه اى دارد؟ پاسخ : براى نماز باید محل غائط را با سنگ و دستمال تمییز کند ولى اگر اعضاى دیگر او نجس باشد…