بایگانی برچسب روابط دختر و پسر

روابط دختر و پسر

آسیب روابط نامشروع بر آینده دختران (بخش اول)

آسیب روابط نامشروع بر آینده دختران (بخش اول) تاثیر پذیری دختر در بستر احساسات و عواطف، بسیار بیشتر از پسر است؛ به طوری که زن در بسیاری از رخدادهای زندگی، به مسائل به صورت عاطفی می‌نگرد و این احساسات و عواطف اوست که نقش تعیین…

نگاهی به روابط دختر و پسر

نگاهی به روابط دختر و پسر انسان ها نوعی اجتماعی هستند و برای پیشرفت نیازمند ارتباط هستند اما بعضی ها مسیر ارتباط را اشتباه فهمیدن و به سرازیری هلاکت رهسپار شدن ، با انجام کارهای سبب سست شدن ارکان جامعه می‌شوند، در این مقاله به…

آسیب شناسی ارتباط آزاد دختر و پسر (بخش اول)

آسیب شناسی ارتباط آزاد دختر و پسر (بخش اول) بر اساس شواهد موجود، نیاز عاطفى ـ جنسى انسان نه تنها با روابط آزاد و بی قید و شرط دختر و پسر تأمین نمى‏ شود، بلکه خود مشکل‏ آفرین است. ارتباط آزاد آثار مخرب فردى، مثل انحرافات جنسى ـ…

آسیب شناسی ارتباط آزاد دختر و پسر (بخش سوم)

آسیب شناسی ارتباط آزاد دختر و پسر (بخش سوم) از آسیب های ارتباط آزاد دختر و پسر در بعد اجتماعى نیز آثار بى ‏شمارى را مى ‏توان نام برد. خشونت ضد زنان، آبستنى‏ هاى ناخواسته و فرزندان بى‏ خانمان، افزایش غیرقابل کنترل سقط جنین،…

آسیب شناسی ارتباط آزاد دختر و پسر (بخش دوم)

آسیب شناسی ارتباط آزاد دختر و پسر (بخش دوم) ارتباط آزاد آثار مخرب فردى، مثل آسیب‏ هاى تحصیلى، شغلى و صدمات معنوى فراوان را به دنبال دارد. همچنین آثار مخرب خانوادگى، مثل شکل‏ گیرى ازدواج ‏هاى ناموفق را در پى دارد. با ما همراه…

آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج

آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج روابط آزاد و بدون مجوز شرعی بین دو جنس مخالف در هیچ یک از ادیان آسمانی پذیرفته نیست و دین اسلام هم به وجهی دقیق و آسیب شناسانه این نوع روابط را منع کرده است. شکسته شدن حریم های شرعی، آسیب معنوی،…

آسیب روابط نامشروع بر آینده دختران (بخش دوم)

آسیب روابط نامشروع بر آینده دختران (بخش دوم) همواره در فرایند روابط خارج از عرف و شرع میان دختر و پسر، جنسی که معمولا در معرض بیشترین آسیب‌هاست، جنس دختر است. از طرفی فارغ از ضربات روحی و روانی جبران ناپذیری که معمولا در پایان…