بایگانی برچسب رد مظالم

رد مظالم

رد مظالم,رد مظالم رهبری,نماز رد مظالم,واژه رد مظالم چیست,رد مظالم مکارم,رد مظالم غیر مالی,رد مظالم چیست مکارم شیرازی,رد مظالم در چه ماهی است,رد مظالم چیست رهبری

رد مظالم از اصل مال

رد مظالم از اصل مال پرسش : آیا مظالم از کل مال میت باید پرداخت شود یا از ثلث؟ پاسخ : بسمه تعالى: مظالم از اصل مال پرداخت مى شود. والله العالم منبع: استفتائات، آیت ‌الله العظمى سبحانى (دام ظله)، جلد سوم، قم:…