بایگانی برچسب دوستی دختر و پسر

دوستی دختر و پسر

نگاهی به روابط دختر و پسر

نگاهی به روابط دختر و پسر انسان ها نوعی اجتماعی هستند و برای پیشرفت نیازمند ارتباط هستند اما بعضی ها مسیر ارتباط را اشتباه فهمیدن و به سرازیری هلاکت رهسپار شدن ، با انجام کارهای سبب سست شدن ارکان جامعه می‌شوند، در این مقاله به…

پیامدهای دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

پیامدهای دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج ایجاد جو بدبینی، افت تحصیلی یا رکود علمی، عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده، اضطراب، تشویش و احساس نگرانی و محرومیت از ازدواج پاک برخی از پیامدهای روابط دختر و پسر پیش از ازدواج می…

اثرات مخرب ارتباط های نامشروع

اثرات مخرب ارتباط های نامشروع ارتباط ها اگر بر پایه مشروع خودش قرار گیرد، جامعه به سمت کمال می‌رود. اما اگر ارتباط های نامشروع گسترش پیدا کند، اثرات مخربی را بر روی جامعه و شخص می‌گذارد. در این نوشتار به صورت مختصر به اثرات آن…

بررسی پیامدهای روابط دختر و پسر

بررسی پیامدهای روابط دختر و پسر آسیب های خانوادگی، از بین رفتن جاذبه های زندگی مشترک، سرخوردگی و افسردگی، محرومیت از ازدواج پاک، اضطراب و احساس نگرانی، افت تحصیلی، ایجاد جو بدبینی از جمله پیامد های روابط و دوستی های دختر و پسر…

آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج

آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج روابط آزاد و بدون مجوز شرعی بین دو جنس مخالف در هیچ یک از ادیان آسمانی پذیرفته نیست و دین اسلام هم به وجهی دقیق و آسیب شناسانه این نوع روابط را منع کرده است. شکسته شدن حریم های شرعی، آسیب معنوی،…