بایگانی برچسب دعای الهی کیف ادعوک کجای مفاتیح است

دعای الهی کیف ادعوک کجای مفاتیح است

متن دعای کیف ادعوک … در کجا آمده است؟

مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان از شیخ کفعمی مولف کتاب بلدالامین چنین نقل می کند که این دعا را مقاتل بن سلیمان از حضرت زین العابدین علیه السلام روایت کرده است:هرکس دعای مقاتل بن سلیمان را برای رفع گرفتاری و مشکلات و هر…