بایگانی برچسب درگیری با نوجوان

درگیری با نوجوان

فرار نوجوان از محدودیت ها

فرار نوجوان از محدودیت ها دوره نوجوانی دوره ایست که نوجوان هیچ قید و بندی را به راحتی قبول نمی کنند. از همین روی لازم است والدین تدابیر مهمی را در این موضوع به کار بگیرند تا نوجوان خویش را از آسیب های رفتار پرخطر به دور دارند.…

۷ نکته برای مادران

۷ نکته برای مادران همیشه در پشت لبخندهای مادران مهربان، تلخی و سختی تربیت های فرزندان وجود دارد که ممکن است بر لبان نیز جاری شود. با ما همراه باشید تا با بیان ۷ نکته، بتوانیم مادرانی شاد داشته باشیم. ۷ نکته…

پنج واقعیت از دوران نوجوانی (بخش دوم)

پنج واقعیت از دوران نوجوانی (بخش دوم) والدین باید به درستی دوران نوجوانی را بشناسند تا بتوانند با همراهی با فرزند دوران خویش این دوران را به درستی پشت سر بگذارند. با ما همراه باشید تا با برخی از واقعیت های این دوران بیشتر آشنا…

انتظارات از نوجوان (بخش دوم)

انتظارات از نوجوان (بخش دوم) انتظارات از نوجوان باید بر اساس واقعیت و توان جسمی و روانی نوجوان از سوی والدین شکل بگیرد. در غیر اینصورت می تواند زمینه ساز تعارض میان نوجوان و والدین او و در نهایت درگیری میان ایشان شود. با ما…

شکایت های والدین و نوجوانان از یکدیگر

شکایت های والدین و نوجوانان از یکدیگر نوجوانی، دوران برزخی است میان کودکی و جوانی است. در این دوران، والدین به گونه ای از فرزندان خود شکایت دارند و نوجوان نیز به گونه ای دیگر از ایشان شاکی هستند. با ما همراه باشید تا با شکایت…

پنج واقعیت از دوران نوجوانی (بخش اول)

پنج واقعیت از دوران نوجوانی (بخش اول) دوران نوجوانی، دوران فراز و نشیب های جسمی و روحی است که باید والدین نوجوان این فراز و نشیب ها را به درستی بشناسند. با ما همراه باشید تا با ۵ واقعیت دوران نوجوانی بیشتر آشنا شوید.…