بایگانی برچسب درون گرایی

درون گرایی

شناخت درونگرایی و افراد درونگرا (بخش دوم)

شناخت درونگرایی و افراد درونگرا (بخش دوم) درونگرایی و برونگرایی سرشت و طبیعت و خلق و خوی انسانی هستند. اینکه شما فردی درونگرا یا برونگرا هستید عمدتا توسط ژن های شما تعیین می شود و به این مفهوم است که احتمالا شما بصورت فردی…

شناخت درونگرایی و افراد درونگرا (بخش اول)

شناخت درونگرایی و افراد درونگرا (بخش اول) فرد درونگرا فردی است که پس از برقراری تعاملات اجتماعی احساس بی انرژی بودن و خسته بودن را تجربه می کند. هدف ما در این مطلب رسیدن به چنین دانشی است که آیا شما فردی درونگرا هستید؟ یا…

تأثیر آب و هوای محل سکونت بر شخصیت انسان

تأثیر آب و هوای محل سکونت بر شخصیت انسان عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا شخصیت یک فرد شکل گیرد، برخی از این عوامل، زیستی و ژنتیکی بوده و برخی دیگر محیطی محسوب می شوند. یکی از مؤلفه های محیطی که ممکن است در شکل گیری صفات…

درون گرایی و برون گرایی چه تاثیری در رابطه بین زوجین دارد؟

از کجا بفهمیم درون‌گرا هستیم یا برون‌گرا؟ کلی‌ترین تقسیم‌بندی تیپ شخصیت، براساس برون‌گرایی و درون‌گرایی‌ست که همین دسته بندی خصوصیات اخلاقی و روانی هر فردی را در زندگی شخصی و اجتماعی‌اش مشخص می‌کند. وقتی دو…

شناخت درونگرایی و افراد درونگرا (بخش سوم)

شناخت درونگرایی و افراد درونگرا (بخش سوم) درونگراها در هر مسیری از زندگی خود می توانند افرادی موفق باشند. افراد درونگرایی وجود دارند که هنرمندان و سیاست مداران معروفی هم هستند. افراد درونگرا – مثل هر فرد دیگری- می توانند شادی و…