بایگانی برچسب درمان شهرت طلبی

درمان شهرت طلبی

شهرت‌طلبی و آفت های آن

شهرت‌طلبی و آفت های آن شهرت‌طلبی بیماری مزمنی است که انسان را وادار می‌کند در راه رسیدن به شهرت به سوی رفتارهای نمایشیِ سخیف گرایش یابد. چنین افرادی حتی حاضرند با شنیع‌ترین الفاظ به تحریک عاطفی مردم پرداخته تا دیده شوند. با ما…

شهرت طلبی و راهکارهای درمان آن (بخش اول)

شهرت طلبی و راهکارهای درمان آن (بخش اول) حب جاه به دنبال غفلت از خدا ظهور می‌کند و بنده را از قرب الهی مانع می ­گردد. اگر ما آنچه داریم را از خدا ببینیم نه خود، دلیلی برای انتساب آنها به خودمان نمی‌بینیم. از این رو زدودن این…

شهرت طلبی و راهکارهای درمان آن (بخش دوم)

شهرت طلبی و راهکارهای درمان آن (بخش دوم) راه علمی علاج جاه‌طلبی این است که انسان سعی کند قدری به گوشه‌گیری و قناعت به قبول خالق و کناره‌گیری مثبت از مخلوق، انس گرفته و جاه و مقام خود را در قلوب دیگران از بین ببرد و جایی رود که…

آشنایی با مشکلات شهرت طلبی

آشنایی با مشکلات شهرت طلبی در بیست سال گذشته جامعه بشری به این نتیجه رسیده که مهم‌ترین چیز در زندگی به شهرت رسیدن است و این امر در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ می‌باشد. اما برخلاف این رویه ما در این مطلب دلایلی را برای تان…

معضلی به نام شهرت طلبی

معضلی به نام شهرت طلبی در جوامعی که شهرت ارزش و بها پیدا می‌کند و افراد مشهور امتیازاتی خاص پیدا می‌کنند، شهرت برای دیگر افراد جامعه هم اهمیت پیدا می‌کند. در این جوامع به شهرت بهایی داده می‌شود که برحق نیست. ارزشی که شهرت دارد…