بایگانی برچسب درمان خس خس سينه هنگام نفس كشيدن نی نی سایت

درمان خس خس سينه هنگام نفس كشيدن نی نی سایت

راهکارهای علمی و خانگی درمان خس خس سینه چیست؟

خس خس سینه چیست؟ خس خس سینه صدای بلند با حالت سوت است و در هنگام نفس کشیدن به وجود می‌آید. خس خس معمولا در تنفس بازدم ایجاد می شود اما گاهی اوقات می تواند به تنفس دم نیز مرتبط باشد. علت خس خس سینه خس خس در اثر تنگ شدن راه‌های هوایی است