بایگانی برچسب درمان خس خس سينه در بزرگسالان نی نی سایت

درمان خس خس سينه در بزرگسالان نی نی سایت

راهکارهای علمی و خانگی درمان خس خس سینه چیست؟

خس خس سینه چیست؟ خس خس سینه صدای بلند با حالت سوت است و در هنگام نفس کشیدن به وجود می‌آید. خس خس معمولا در تنفس بازدم ایجاد می شود اما گاهی اوقات می تواند به تنفس دم نیز مرتبط باشد. علت خس خس سینه خس خس در اثر تنگ شدن راه‌های هوایی است