بایگانی برچسب دخول مکه و حرم

دخول مکه و حرم

دخول مکه و حرم

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال شش

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال شش پرسش : حضرت عالی در مناسک چنین فرموده‌اید: «کسی که بعد از تمام نمودن اعمال حج یا بعد از عمره مفرده از مکه خارج شده و بیرون رفته باشد چنین شخصی می‌تواند پیش از گذاشتن همان ماه بدون احرام…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال سیزده

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال سیزده پرسش : کسی که عمره‌اش را در ماه شعبان به جا آورده است و از افراد مقیم در شهر جدّه، می‌باشد اگر بخواهد عمره دیگری را در همان ماه به امید و رجاء مطلوب بودن انجام دهد، آیا می‌تواند به شهر…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال سی و دو

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال سی و دو پرسش : کسی که سال اول حج او نبوده است اما برای عمره تمتع از طرف خودش یا نیابت از دیگری وارد شهر مکه شده و پس از انجام اعمال عمره تمتع یا به هنگام انجام دادن آن بخواهد از آن به عمره…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال بیست و هفت

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال بیست و هفت پرسش : کسی که وظیفه‌اش عمره تمتع بوده، اگر بدون احرام به صورت عمدی وارد شهر مکه شود تا وقت به جا آوردن عمره تمتع تنگ شود، حال تکلیف او چیست؟ و در صورتی که معذور بوده، حکم او چیست؟…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال چهارده

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال چهارده پرسش : اگر کسی در آخر ذیالقعده برای عمره مفرده مُحرم شده و عمره‌اش را در همان ماه تمام کرد و می‌خواهد در اول ماه ذی الحجه وارد شهر مکه شود، آیا بر او واجب است که مُحرم شود و اگر در…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال شانزده

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال شانزده پرسش : اگر کسی عمره دوم خود را در یک ماه به امید و رجاء مطلوب بودن انجام دهد سپس از مکه خارج شود و بخواهد بار دیگر به مکه باز گردد کدام تاریخ مورد نظر و محاسبه قرار گیرد تا آن که…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال بیست و پنج

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال بیست و پنج پرسش : کسی که عمره تمتع را در حج مستحبّی به جا آورده است، اگر بخواهد یک روز قبل از رفتن به عرفات از حج خود عدول کند و به شهر و دیار خویش باز گردد، آیا می‌تواند از عمره تمتع خود به…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال نه

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال نه پرسش : آیا گذشتن از فضا و هوای حرم بدون احرام حرام است؟ پاسخ : بسمه تعالی: حرام نیست، والله العالم. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: استفتائات حج، مطابق با فتاوای…

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال دو

احکام حج | دخول مکه و حرم: سوال دو پرسش : حضرت عالی در مناسک فرموده‌اید: «جایز نیست کسی بدون احرام به مکه داخل شود مگر کسی که مکرراً باید رفت و آمد کند مانند هیزمکش و علاّف و امثال اینها» آیا صاحب وسیله نقلیه کرایه‌ای، که…