بایگانی برچسب خیرات

خیرات

مسائل مستحدثه | خیرات: سوال سه

مسائل مستحدثه | خیرات: سوال سه پرسش : نظر به اینکه در بعضى از بلاد کشور اسلامى‌مان احسان و خیرات براى اموات در قالب نهار، شام در مساجد و حسینیه‌ها و هتلها با هزینۀ گزاف و سرسام‌آور مرسوم است. لذا جهت رفع ابهام در موارد ذیل…