بایگانی برچسب خوش رفتاری

خوش رفتاری

خوش گفتاری در قرآن کریم (بخش اول)

خوش گفتاری در قرآن کریم (بخش اول) یکی از صفات بسیار موثر در ارتباط با دیگران، خوش گفتاری است. خوش گفتاری به معنای آن است که انسان کلام خوب را خوب بزند. با ما همراه باشید تا در مورد خوش گفتاری در قرآن کریم بیشتر بدانید.…