بایگانی برچسب خود باوری

خود باوری

عزت نفس، نشانه های کمبود و راهکار افزایش آن (بخش دوم)

عزت نفس، نشانه های کمبود و راهکار افزایش آن (بخش دوم) افزایش عزت نفس جمله‌ای است که از خیلی ها می شنویم و اکثر آنها بیان می‌کنند که عزت‌ نفس‌شان کم است و به این جهت احساس ناراحتی می‌کنند و خواهان افزایش عزت نفس در خود هستند.…