بایگانی برچسب خود ارضائی

خود ارضائی

لغزش های جنسی نوجوان (بخش اول)

لغزش های جنسی نوجوان (بخش اول) دوره نوجوانی به علت تغییراتی که در جسم و روان نوجوان اتفاق می افتد، زمینه رشد جسمی و روانی اوست. آنچه می تواند به این دوره رشد، آسیب وارد کند، لغزش های جنسی است. با ما همراه باشید تا در این مورد…

لغزش های جنسی نوجوان (بخش دوم)

لغزش های جنسی نوجوان (بخش دوم) لغزش های جنسی، یکی از آسیب های دوران بلوغ است که باید نوجوان را با این موارد آشنا کرد و او را از آسیب های این رفتارهای خطا، آگاه کرد. با ما همراه باشید تا با برخی از این لغزش ها، آشنا شوید.…

حکم شرعی استمنا

حکم شرعی استمنا پرسش : اگر شخصى با خود بازى کند، اما هنگام خروج منى از آن جلوگیرى کند و منى خارج نشود، چگونه است؟ پاسخ : اگر قصد خروج منى داشته باشد عمل حرام است و در صورت عدم قصد و عادت نداشتن خروج منى،…

عوارض فیلم پورنوگرافی برای همسران و نوجوانان

عوارض فیلم پورنوگرافی برای همسران و نوجوانان از اولین عوارض فیلم های پورنوگرافی در زندگی ، انحراف جنسی شوهران است که باعث گسستن آشکار عمل جنسی از ابراز عشق ، دوست داشتن و دیگر احساسات طبیعی سالم که به روابط زناشویی کمک می کنند…

مجازات استمنا

مجازات استمنا پرسش : آیا استمنا حد و تعزیر دارد؟ پاسخ : استمنا حد ندارد؛ ولى تعزیر دارد. اگر شخصى که استمنا کرده نزد قاضى اقرار کند یا دو نفر عادل نزد قاضى شهادت بدهند، قاضى او را تعزیر مى کند، یعنى مقدارى…