بایگانی برچسب خودنمائی

خودنمائی

تاثیر منفی اینستاگرام بر زندگی شخصی و اجتماعی (بخش دوم)

تاثیر منفی اینستاگرام بر زندگی شخصی و اجتماعی (بخش دوم) بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله کاربران اینستاگرام در معرض بیماری افسردگی قرار دارند. کاربران این شبکه اجتماعی در فرآیند مقایسه وضعیت خود با سایرین و مشاهده…

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول)

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول) یکی از مسائل مهمی که در جوامع بشری وجود دارد بحث خودآرایی و زینت است . این مسئله بطور عام شامل مرد و زن و بطور خاص شامل زنان می گردد چرا که همواره زن بیشتر از مرد بدنبال خودآرایی…

خیانت به همسر و راه پیشگیری آن

خیانت به همسر و راه پیشگیری آن یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هریک از همسران به یکدیگر و حقوق متقابل است به گونه‌ای که این تعهد شالوده زندگی مشترک است؛ با ترویج فرهنگ غرب در کشور، این تعهد کم رنگ شده و خیانت دارد پر…