بایگانی برچسب خودنمائی

خودنمائی

تاثیر منفی اینستاگرام بر زندگی شخصی و اجتماعی (بخش دوم)

تاثیر منفی اینستاگرام بر زندگی شخصی و اجتماعی (بخش دوم) بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله کاربران اینستاگرام در معرض بیماری افسردگی قرار دارند. کاربران این شبکه اجتماعی در فرآیند مقایسه وضعیت خود با سایرین و مشاهده…

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول)

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول) یکی از مسائل مهمی که در جوامع بشری وجود دارد بحث خودآرایی و زینت است . این مسئله بطور عام شامل مرد و زن و بطور خاص شامل زنان می گردد چرا که همواره زن بیشتر از مرد بدنبال خودآرایی…

خیانت به همسر و راه پیشگیری آن

خیانت به همسر و راه پیشگیری آن یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هریک از همسران به یکدیگر و حقوق متقابل است به گونه‌ای که این تعهد شالوده زندگی مشترک است؛ با ترویج فرهنگ غرب در کشور، این تعهد کم رنگ شده و خیانت دارد پر…

آثار و نتایج استفاده از حجاب و پوشش اسلامی (بخش چهارم)

در شماره های قبل؛ در مورد اهمیت حجاب، دلائل برتری چادر مشکی بر حجاب های دیگر، ثمرات حجاب در عرصه فردی و آثار بدحجابی در عرصه اجتماعی صحبت کردیم. در این شماره به علل رواج بدحجابی خواهیم پرداخت. فقر فرهنگی و غربزدگی، از علل رواج بدحجابی می…

امر به معروف در مواجهه با تیپ عجیب

امر به معروف در مواجهه با تیپ عجیب پرسش : بعضی از دوستانم به شدت به مدگرایی رو آورده اند و هر چند وقت یک بار تیپ عجیب و غریبی به خودشان می دهند. من چه طور می توانم آنها را امر به معروف کنم تا دست از این کارهاشون بردارند؟…